Stavitelství VKD s.r.o.

Stavitelství VKD
zateplení a izolace
Realizujeme zateplení budov pomocí osvědčených a léty prověřených zateplovacích systémů z polystyrénu i minerální vaty. Pracujeme se strukturálními omítkami od společnosti Weber-Terranova a Baumit.
Izolace minimalizují prostup tepla konstrukcemi vnější obálky budov. Díky tomu šetříte náklady za vytápění nebo chlazení. Optimalní tepelnou ochranou dosáhneme úspory nákladů na vytapění po celou dobu životnosti vašeho domu, a to v případě novostavby i rekonstrukce.
Nový dotační program „Oprav dům po babičce díky programu Nová zelená úsporám“ s dotací 30 000 Kč až 1 000 000 Kč nabízí domácnostem dotace na zateplení domu – rodinného domu. Úspěšní žadatelé budou také mít možnost využít zvýhodněný úvěr ze stavebních spořitelen. Cílem tohoto programu je urychlit tempo renovací s cílem snížit energetickou náročnost budov, využít existující bytový fond a zlepšit dostupnost kvalitního a úsporného bydlení. Program je určen na zateplení vlastníkům rodinných domů a rekreačních objektů, kteří jsou ekonomicky aktivní – zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti, učni nebo rodiče na mateřské dovolené. Žádat mohou pouze jako fyzické osoby nepodnikající. Více informací zde.
zateplení fasád
Obvodové stěny společně se střechami představují místo, kde dochází k  největším tepelným ztrátám. hlavní funkcí obvodových stěn je ochrana objektu před proměnlivými venkovními klimatickými podmínkami a  vytváření tepelného a  akustického komfortu uvnitř objektu, a  to jak v  zimě, tak i  v  létě. kvalitním návrhem a  odborně provedenou realizací systémového zateplení lze snížit tepelné ztráty obvodovou stěnou běžně o  více než 50 %, u  nízkoenergetických a pasivních staveb, dokonce o 90 % oproti stávající výstavbě. tepelné izolace stojí pochopitelně peníze. Jedná se však o jednorázové vydání, investici, která se za  několik let vrátí a potom už přináší čistý zisk.
izolace šikmých střech
Optimálně navržená tepelná izolace podkroví Vás chrání před zimním chladem i letními vedry. Nejlepší tepelnou ochranu a  nejvyšší pohodu prostředí dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W·m-2·K-1 – doporučená hodnota pro pasivní domy. To odpovídá tloušťce izolace až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu). Rozhodnutí o správné tloušťce izolace určuje již nyní Vaše náklady na vytápěni pro příští desetiletí. Náklady na tepelné izolace činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví, které se Vám již za několik let vrátí díky nižším nákladům na vytápění.
izolace stropů a podhledů
Kromě stěn a podlah je dalším důležitým prvkem místností strop. často je strop přiznaný, povrchová úprava je často součástí přímo stropu (omítka, pohledový beton, režné zdivo klenby). Pokud ale konstrukce stropu neumožnuje uspokojivé řešení našich požadavků, nezbývá než strop opatřit podhledem. Přidaným podhledem můžeme docílit estetických i akustických vlastností či navýšení požární odolnosti. lze je však použít i pro zateplení stropní konstrukce ze spodní strany.
zateplení podlah
Stejně jako jiné části našeho bytu či domu mají podlahy svoji nezastupitelnou funkci při vytváření komfortu, pocitu bezpečí a  soukromí. Z  pohledu tepelných ztrát se řeší hlavně podlahy, které oddělují dvě rozdílné teplotní oblasti (např. obytné místnosti nad nevytápěným sklepem, garáží nebo podlahy přiléhající k  zemině). Vzhledem k  větším tloušťkách izolace se pro tyto účely používají izolace buď na  bázi polystyrenu nebo v kombinaci s minerální vatou.
Materiál k zateplení - plynosilikát
Stěna z plynosilikátu o tloušťce 450 mm odpovídá 120 mm tepelné izolace.
Materiál k zateplení - bloky therm
Stěna z termobloků o tloušťce 450 mm odpovídá 100 mm tepelné izolace.
Stará minerální izolace
Stará (30 let) minerální izolace o tloušťce 100 mm odpovídá 80 mm tepelné izolace.
Materiál k zateplení - děrované cihly
Stěna z děrovaných cihel o tloušťce 450 mm odpovídá 65 mm tepelné izolace.
Stěna roubenky k zateplení
Stěna roubenky o tloušťce 450 mm odpovídá 40 mm tepelné izolace.
Materiál k zateplení - plné cihly
Stěna z plných cihel o tloušťce 450 mm odpovídá 20 mm tepelné izolace.
Materiál k zateplení - vápenopískové cihly
Stěna z vápennopískových cihel o tloušťce 450 mm odpovídá 16 mm tepelné izolace.
Materiál k zateplení - ztracené bednění
Stěna ztraceného bednění o tloušťce 450 mm odpovídá 6 mm tepelné izolace.
Materiál k zateplení - kamenné zdivo
Stěna z kamenného zdiva o tloušťce 450 mm odpovídá 5 mm tepelné izolace.